متفرقه

مدل : متفرقه
تولید کننده : متفرقه
قیمت : 2,000,000 تومان
وضعیت کارکرد : کارکرده
زمان کارکرد : ۱۵ سال
استان : تهران
-----------------------------
توضیحات :
فور تولید شرکت طب فن
متفرقه
  • متفرقه
اطلاعات آگهی دهنده
نام و نام خانوادگی :

babak onsori

پست الکترونیک : ??
شماره تماس : ۰۹۱۲۸۰۲۹۶۱۹