آمالگاماتور

مدل : کپسولی
تولید کننده : متفرقه
قیمت : 2,500,000 تومان
وضعیت کارکرد : کارکرده
زمان کارکرد : ۱۰ سال
استان : تهران
-----------------------------
توضیحات :
اطلاعات آگهی دهنده
نام و نام خانوادگی :

babak onsori

پست الکترونیک : ??
شماره تماس : ۰۹۱۲۸۰۲۹۶۱۹