اتوکلاو

مدل : اتوکلاو 206 Hمدل sun
تولید کننده : شرکت فرازمهر اصفهان
قیمت : 1,500,000 تومان
وضعیت کارکرد : کارکرده
زمان کارکرد : ۷ سال
استان : تهران
-----------------------------
توضیحات :
اطلاعات آگهی دهنده
نام و نام خانوادگی :

babak onsori

پست الکترونیک : ??
شماره تماس : ۰۹۱۲۸۰۲۹۶۱۹