رادیوگرافی

مدل : رادیو گرافی پایه دار
تولید کننده : متفرقه
قیمت : 100,000,000 تومان
وضعیت کارکرد : کارکرده
زمان کارکرد : ۸ ماه
استان : تهران
-----------------------------
توضیحات :
اطلاعات آگهی دهنده
نام و نام خانوادگی :

fariba rasi

پست الکترونیک : ??
شماره تماس : ۰۹۱۲۱۱۱۱۸۹۱