رادیوگرافی

مدل : رادیو گرافی پایه دار
تولید کننده : متفرقه
قیمت : 7,500,000 تومان
وضعیت کارکرد : کارکرده
زمان کارکرد : ۶ سال
استان : خوزستان
-----------------------------
توضیحات :
رادیوگرافی دگودزن ایتالیای خیلی تمیز
اطلاعات آگهی دهنده
نام و نام خانوادگی :

مسلم محب

پست الکترونیک : rose.rosy523@gmail.com
شماره تماس : ۰۹۳۷۶۱۰۴۱۲۴