اتوکلاو

مدل : متفرقه
تولید کننده : متفرقه
قیمت : 500,000 تومان
وضعیت کارکرد : کارکرده
زمان کارکرد : ۱۰ سال
استان : اصفهان
-----------------------------
توضیحات :
اطلاعات آگهی دهنده
نام و نام خانوادگی :

Mehdi dorali

پست الکترونیک : Mehdi.doorali@yahoo.com
شماره تماس : ۰۹۱۳۳۰۹۱۶۴۳