یونیت و صندلی

مدل : یونیتK-2001
تولید کننده : شرکت پارس دنتال
قیمت : 2,500,000 تومان
وضعیت کارکرد : کارکرده
زمان کارکرد : ۷ سال
استان : تهران
-----------------------------
توضیحات :
صندلی نیاز به تعمیر
اطلاعات آگهی دهنده
نام و نام خانوادگی :

محمدزمانی

پست الکترونیک : Drmmohamadzadeh@yahoo.com
شماره تماس : ۰۹۳۷۸۰۷۹۰۰۳