کالا
تولید کننده
قیمت
از میلیون تومان
مدل
ترتیب

تا میلیون تومان
استان
آذربايجان غربي(2)

اصفهان(7)

البرز(2)

تهران(84)

خراسان رضوي(5)

خوزستان(4)

فارس(4)

قزوين(1)

قم(3)

كرمان(3)

كرمانشاه(3)

گلستان(1)

گيلان(2)

لرستان(2)

مازندران(12)

مركزي(1)

هرمزگان(5)

همدان(4)

يزد(1)

فور
فور

فور ساخت شرکت شفا، در حد نو تایمر و ترموستات مکانیکی
350,000
مركزي
۱۳۹۲/۰۹/۱۳
۰۹:۴۰
متفرقه
متفرقه

فور تولید شرکت طب فن
2,000,000
تهران
۱۳۹۲/۰۸/۲۸
۲۲:۲۷
2,500,000
تهران
۱۳۹۲/۰۸/۲۸
۲۲:۲۴
2,500,000
تهران
۱۳۹۲/۰۸/۲۸
۲۲:۲۳
1,500,000
تهران
۱۳۹۲/۰۸/۲۸
۲۲:۲۲