کالا
تولید کننده
قیمت
از میلیون تومان
مدل
ترتیب

تا میلیون تومان
استان
آذربايجان غربي(1)

اصفهان(7)

البرز(2)

تهران(81)

خراسان رضوي(5)

خوزستان(3)

فارس(3)

قم(3)

كرمانشاه(3)

گيلان(2)

لرستان(1)

مازندران(11)

مركزي(1)

همدان(3)

يزد(1)

1,500,000
تهران
۱۳۹۲/۰۸/۲۸
۲۲:۲۲
100,000,000
تهران
۱۳۹۲/۰۸/۲۶
۱۴:۰۸