کالا
تولید کننده
قیمت
از میلیون تومان
مدل
ترتیب

تا میلیون تومان
استان
آذربايجان غربي(2)

اصفهان(7)

البرز(2)

تهران(84)

خراسان رضوي(5)

خوزستان(4)

فارس(5)

قزوين(1)

قم(3)

كرمان(3)

كرمانشاه(3)

گلستان(1)

گيلان(2)

لرستان(2)

مازندران(12)

مركزي(2)

هرمزگان(5)

همدان(4)

يزد(1)

3,500,000
تهران
۱۳۹۵/۰۲/۲۱
۱۷:۱۷
3,500,000
تهران
۱۳۹۵/۰۲/۲۱
۱۷:۱۶
7,500,000
تهران
۱۳۹۵/۰۲/۲۱
۱۷:۰۸
4,000,000
تهران
۱۳۹۵/۰۲/۲۱
۱۷:۰۷
12,000,000
تهران
۱۳۹۵/۰۲/۲۱
۱۷:۰۶