کالا
تولید کننده
قیمت
از میلیون تومان
مدل
ترتیب

تا میلیون تومان
استان
آذربايجان غربي(1)

اصفهان(7)

البرز(2)

تهران(81)

خراسان رضوي(5)

خوزستان(3)

فارس(3)

قم(3)

كرمانشاه(3)

گيلان(2)

لرستان(1)

مازندران(11)

مركزي(1)

همدان(3)

يزد(1)

2,000,000
تهران
۱۳۹۵/۰۲/۲۱
۱۷:۲۳
7,500,000
تهران
۱۳۹۵/۰۲/۲۱
۱۷:۲۲
یونیت و صندلی
متفرقه

ملقب به خوش رکاب
3,500,000
تهران
۱۳۹۵/۰۲/۲۱
۱۷:۲۰
3,500,000
تهران
۱۳۹۵/۰۲/۲۱
۱۷:۱۷
3,500,000
تهران
۱۳۹۵/۰۲/۲۱
۱۷:۱۶