کالا
تولید کننده
قیمت
از میلیون تومان
مدل
ترتیب

تا میلیون تومان
استان
آذربايجان غربي(2)

اصفهان(7)

البرز(2)

تهران(84)

خراسان رضوي(5)

خوزستان(4)

فارس(4)

قزوين(1)

قم(3)

كرمان(3)

كرمانشاه(3)

گلستان(1)

گيلان(2)

لرستان(2)

مازندران(12)

مركزي(1)

هرمزگان(5)

همدان(4)

يزد(1)

کابینت
کابینت فلزی

سه عدد کابینت مطب ویک عدد کابینت کمپرسور
1,000,000
تهران
۱۳۹۶/۰۴/۲۶
۲۱:۵۳
2,000,000
تهران
۱۳۹۶/۰۴/۲۶
۲۱:۴۵
500,000
تهران
۱۳۹۶/۰۴/۲۶
۲۱:۴۴
500,000
تهران
۱۳۹۶/۰۴/۲۶
۲۱:۴۲
500,000
تهران
۱۳۹۶/۰۴/۲۶
۲۱:۴۱