کالا
تولید کننده
قیمت
از میلیون تومان
مدل
ترتیب

تا میلیون تومان
استان
نـمایش هـمه استان ها
لرستان(2)
متفرقه
متفرقه

کوپک جراحی pericem ساخت برزیل دو جراحی استفاده شده شماره تماس ۰۹۳۳۰۰۳۳۳۵۶
300,000
لرستان
۱۳۹۸/۱۰/۲۶
۰۹:۴۵
یونیت و صندلی
متفرقه

دو عدد یونیت پارس طب فرینو قیمت ۱۳۵۰۰ میلیون تومان کارکرد فقط ۴ ماه یکی شلنک از بالا یوی پایین
13,500,000
لرستان
۱۳۹۶/۱۱/۳۰
۰۳:۱۶

1