کالا
تولید کننده
قیمت
از میلیون تومان
مدل
ترتیب

تا میلیون تومان
استان
نـمایش هـمه استان ها
گلستان(1)
متفرقه
متفرقه

دستگاه درمان ریشه اندوپایلوت آلمانی شامل موتورهوشمند روتاری ، اپکس فایندر،هندپیس روتاری،هندپیس داون پک،هندپیس بک فیل گان ...
70,000,000
گلستان
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
۱۹:۳۶

1