کالا
تولید کننده
قیمت
از میلیون تومان
مدل
ترتیب

تا میلیون تومان
استان
نـمایش هـمه استان ها
كرمان(3)
رادیوگرافی
رادیو گرافی پایه دار

راديوگرافي تك دندان بهار اردين
14,000,000
كرمان
۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۰۰:۴۳
یونیت و صندلی
یونیتK-24-2002

يونيت پارس دنتال و تابوره روكشً زرشكي در حد نو
16,000,000
كرمان
۱۳۹۹/۰۲/۱۹
۰۰:۳۴
یونیت و صندلی
یونیتK-24-2002

يونيت پارس دنتال روكش صندلي زرشكي و تابوره
16,000,000
كرمان
۱۳۹۹/۰۲/۱۹
۰۰:۳۰

1