کالا
تولید کننده
قیمت
از میلیون تومان
مدل
ترتیب

تا میلیون تومان
استان
نـمایش هـمه استان ها
آذربايجان غربي(2)
دستگاه آب مقطر گیری
دستگاه آب مقطر گیری

مارک اروم تجهیز گستر دیجیتالی دوبار تقطیر و یکبار تقطیر مدل ۳۰۰۰
3,000,000
آذربايجان غربي
۱۳۹۸/۰۷/۲۷
۲۱:۰۵
5,000,000
آذربايجان غربي
۱۳۹۶/۰۵/۱۸
۱۷:۱۸

1