کالا
تولید کننده
قیمت
از میلیون تومان
مدل
ترتیب

تا میلیون تومان
استان
نـمایش هـمه استان ها
خوزستان(3)
رادیوگرافی
رادیو گرافی پایه دار

رادیوگرافی دگودزن ایتالیای خیلی تمیز
7,500,000
خوزستان
۱۳۹۶/۰۴/۲۱
۱۵:۳۸
یونیت و صندلی
یونیتK-24-2002

یونیت پارس دنتال خیلی تمیز کامل بازسازی شده شلنگ رنگ همه چیز
4,500,000
خوزستان
۱۳۹۶/۰۴/۲۱
۱۵:۲۴
اتوکلاو
اتوکلاو 17 لیتری کلاس N

اتوکلاو فراز مهر خیلی تمیز و سرویس کامل شده
2,000,000
خوزستان
۱۳۹۶/۰۴/۲۱
۱۵:۱۷

1